Aktualności

Wydajność układów hydraulicznych

Współczesny świat konkurencji wymusza na producentach maksymalne wykorzystanie możliwości swoich urządzeń. Nawet niewielki wzrost wydajności maszyn może oznaczać różnicę pomiędzy zy...>> więcej

Nowa seria olejów hydraulicznych Mobil DTE 20 Ultra

Nowa seria olejów hydraulicznych Mobil DTE 20 Ultra
o wydłużonej trwałości eksploatacyjnej
>> więcej

Dobry serwis olejowy przyciąga klientów

Dobry serwis olejowy przyciąga klientów
PAPIS AUTO Serwis o udziale w programie Mobil 1™ Workshop>> więcej

Turbosprężarka czy sprężarka mechaniczna

Turbosprężarka czy sprężarka mechaniczna?>> więcej

ExxonMobil

Czy wiesz że?

Nazwa Mobil, stworzona na bazie dwóch nazw firmowych: Mobilgas i Mobiloil, została oficjalnie użyta 15 czerwca 1934 roku.

Narzędzie doboru oleju

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego oleju lub szukasz odpowiedniego oleju dla Twojego samochodu osobowego, dostawczego czy ciężarowego, to narzędzie pomoże Ci znaleźć odpowiedni olej na podstawie podanych przez Ciebie danych.

Narzędzie doboru produktów Mobil do silnika gazowego

Narzędzie doboru oleju Product Selector

Dobierz właściwy olej do samochodu osobowego i dostawczego

Dobierz olej do pojazdu ciężarowego lub maszyny roboczej

Skład podatkowy

 Od 2007 roku decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie z dnia 17.11.2006 dexol skład podatkowy
firma DEXOL uzyskała zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego pod numerem PL35100170302 zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym oraz aktami powiązanymi.


   Posiadany status składu umożliwia nam sprzedaż grupy środków smarnych
w procedurze zwolnienia oraz zawieszenia podatku akcyzowego.

dexol skład
   Zgodnie z nową Ustawą o podatku akcyzowym obowiązującą od 1 marca 2009r. (Dziennik Ustaw nr 3 z 2009r. poz. 11) zmieniły się warunki stosowania zwolnień od podatku akcyzowego.  Wraz z wejściem w życie nowej Ustawy będzie obowiązywało również cały szereg rozporządzeń.

Zwalnia się od akcyzy:

Zgodnie z §9 projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i  2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników w przypadku m.in. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub do podmiotu pośredniczącego.

I. Zgodnie z nową Ustawą podmiot ubiegający się o zwolnienie z akcyzy ze względu na przeznaczenie jest
zobowiązany do:

1. Złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego ( do druku zgłoszenia należy dołączyć kopię KRS, kopię nadania NIP i Regonu, Kopię przelewu na kwotę 170 zł na konto  właściwego Urzędu Miasta ). Należy również określić rodzaj i przewidywane średnie miesięczne ilości zużywanych wyrobów akcyzowych.
2. Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotowych ewidencji określa Dziennik Ustaw Nr 32 poz. 251.
3. Potwierdzania dołączonych do wysyłek „Dokumentów dostawy” i odsyłania ich w terminie 15 dni od otrzymania przesyłki. (w punkcie 8 - wpisać datę otrzymania wyrobów, w punkcie 10 – potwierdzić dokument podpisem oraz datą, w punkcie 11 w kolumnie nr 7 odnotować „zgodne”).
4. W przypadku zakupu przesłać zamówienie faxem lub e-mailem które winno zawierać: nazwę środka smarnego, ilość oraz określić przeznaczenie.

II. W przypadku podmiotów  posiadających składy podatkowe przepisy pozostają bez zmian.Warunkiem zakupu w składzie podatkowym naszej firmy wyrobów akcyzowych w procedurze  zawieszenia podatku akcyzowego jest:

1. Posiadanie i przedstawienie decyzji odpowiedniego naczelnika Urzędu Celnego zezwalającej na prowadzenie składu podatkowego.
2. Złożenie zamówienia
3. Potwierdzenie i odesłanie faktury sprzedaży oraz karty nr 3 ADT - Administracyjny Dokument Towarzyszący.

III. W przypadku podmiotów pośredniczących nie posiadających składu podatkowego wymagania
są następujące:
1. Podmiot jest zobowiązany do zarejestrowania się we właściwym urzędzie celnym,
2. Prowadzenia ewidencji,
3. Potwierdzeń dołączonych do wysyłek „Dokumentów dostawy” i odesłanie ich w terminie 15 dni od otrzymania przesyłki, (w punkcie 8 - wpisać datę otrzymania wyrobów, w punkcie 10 – potwierdzić dokument podpisem oraz datą, w punkcie 11 w kolumnie nr 7 odnotować „zgodne”).
4. Złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
5. W przypadku zakupu przesłać zamówienie faxem lub e-mailem które winno zawierać: nazwę środka smarnego, ilość oraz adnotację że środek smarny będzie do dalszej odsprzedaży.

            Bardzo prosimy o podjęcie działań w celu uzyskania numerów rejestracyjnych i zapoznanie się w swoim
            zakresie z wymogami nowej Ustawy o podatku akcyzowym

            W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt..

Linia